Ostaš - anotace

K napsání knihy inspiroval autora název stolové hory se skalním labyrintem, poblíž Police nad Metují, zvané Ostaš. Kouzelná scenérie a romantický název v něm vyvolaly nutkavou potřebu dát tomuto neobyčejnému dílu přírody i lidský rozměr. Sám příběh je vlastně konglomerátem příběhů dvou, na sobě nezávislých. Jeden se odehrává v první polovině třináctého století, za panování krále Václava I, druhý v současnosti a oba se pravidelným rytmem prolínají. Hlavními hrdiny obou dějů jsou dva chlapci, na začátku dvanáctiletí, jejichž život se pod vlivem vnějších událostí vyvíjí podobným způsobem, jen v jiných historických kulisách. Hlavní představitelé obou příběhů jsou do života fyzicky i duševně dobře vybaveni a podobné jsou i jejich zkušenosti z reálného života té které doby. Pokud vás zajímají osudy obou protagonistů a jejich imaginární střet v závěru vyprávění, můžete si knihu již teď rezervovat.